Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Osteopathie Richard Piersma verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk Osteopathie Richard Piersma verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk Osteopathie Richard Piersma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Osteopathie Richard Piersma zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 15 jaar.

Delen met anderen

Praktijk Osteopathie Richard Piersma deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Osteopathie Richard Piersma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Praktijk Osteopathie Richard Piersma gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze cookie verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@osteopathierichardpiersma.nl. Praktijk Osteopathie Richard Piersma zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk Osteopathie Richard Piersma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@osteopathierichardpiersma.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Osteopathie Richard Piersma, kunt u ons als volgt bereiken:

Ensmanweg 6    7596 NJ Rossum ov

WA Scholtenstraat 3b 9403 AJ Assen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 54939992

Telefoonnummer: 06 2490 5735

E-mailadres: info@osteopathierichardpiersma.nl