Werkwijze

Het onderzoek

Nadat er een afspraak is gemaakt, wordt u gevraagd een intakeformulier in te vullen en op te sturen. In dit vragenformulier wordt ingegaan op de huidige klachten, de medische voorgeschiedenis, leefgewoonten en familiaire klachten.

Tijdens het eerste bezoek vindt allereerst een uitvoerig vraaggesprek plaats, waarin onder andere het vragenformulier wordt besproken, zodat inzicht ontstaat in het klachtenbeeld. Daarna volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek, waarbij u afwisselend staat, zit en ligt.

Na afloop van het totale onderzoek wordt uitgelegd wat er is opgemerkt en zal worden aangeven of behandeling nuttig en bovenal veilig is. Wanneer een osteopatische aanpak is geïndiceerd, zal tijdens het eerste consult meteen worden gestart met de behandeling.

De behandeling

Met verschillende handgrepen wordt de verminderde mobiliteit van lichaamsweefsels weer beweeglijk gemaakt.

Na de behandeling moet het lichaam de tijd en de kans krijgen om met zijn zelfgenezend vermogen het probleem zelf op te lossen. Het is mogelijk dat er in eerste instantie een verergering van klachten optreedt. Het lichaam past zich aan de nieuwe situatie aan en dit gaat soms niet zonder protest. De osteopaat geneest niet, dat doet u zelf. De osteopaat nodigt enkel uw lichaam uit zichzelf te genezen, door verbetering van beweging te creëren.

De periode tussen de behandelingen kan variëren van twee tot acht weken. Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Het totale aantal behandelingen zal per patiënt en per klacht verschillen, maar meestal zijn drie tot zes behandelingen voldoende voor herstel.

Samenwerking met de reguliere geneeskunde is een belangrijke pijler binnen de osteopathie. Bij klachten met een onderliggend medisch ziektebeeld waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden, wordt u naar de eigen huisarts of specialist (terug)verwezen.