Osteopathie Richard Piersma

Welkom op de website van Osteopathie Richard Piersma

Osteopathie is een zachte manuele onderzoeks- en behandelmethode met een holistische kijk. Door de oorzaak van een klacht aan te pakken, is het lichaam in staat zich te herstellen en treedt er een nieuw evenwicht op.

De kracht van Osteopathie Richard Piersma is om de mentale weerbaarheid te vergroten, hij werkt vanuit innerlijke kracht en rust.

Naast osteopaat is Richard Piersma ook Buteyko therapeut. Hij kan u de Buteyko ademhalingstechnieken leren en begeleidt u naar een rustige, gezonde ademhaling. De combinatie van osteopathie en Buteyko leidt tot een sneller herstel van het lichaam.

“Luister naar het gefluister van het lichaam,
 zodat het niet hoeft te schreeuwen.”

Wat onze klanten zeggen

Wat voor mij uniek is aan de praktijk van Richard Piersma is zijn dubbele kundigheid:Behalve osteopaat is hij ook masseur. En wel vanuit de oer-oude grondbeginselen van de helende aanraking.Ikzelf, van huis uit fysiotherapeut, later overgegaan naar begeleiding bij persoonlijke groei, kijk zowelvanuit mijn eigen lijf als vanuit vakmanschap en ervaar zijn massage als buitengewoon heilzaam.Dientengevolge  gaat ook zijn osteopathisch (be)-handelen gepaard aan/met uiterst doorvoelende tast.Waarlijk een krachtig samengaan van helende energiën.Als meest treffend ervaar ik de warmte van de ontmoeting en rust vd traagheid waarbinnen alle aandachtvan de behandelaar uitgaat naar zijn cliënt, hetgeen elders nog maar zo zelden plaatsvindt.Vanuit volle tevredenheid en in bewondering geschreven.

De heer Tjalke Notermans te Workum

Afspraak maken

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.